//////

CEL WYCHOWAWCZY

Jeżeli natomiast cel wychowawczy, inaczej projekt osobowo­ści wychowanka, zakłada racjonalizm, panowanie nad swymi emocjami, kierowanie się zdrowym rozsądkiem, logiką, to zupełnie inne trzeba będzie tworzyć sytuacje, aby z kolei pobudzać racjonalność myślenia, umiejętność refleksji nad światem i umiejętność intelektualnego doń ustosunkowania. Będziemy na przykład wtedy organizować dyskusje nad jakimiś problemami, skłonimy do zbierania argumentów na rzecz takich czy innych racji bądź też wzmocnimy (nagro­dzimy) pozytywne zachowania i działania rozważne, prze­myślane, w których decydującą rolę pełni rozsądek.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *