//////

ISTOTA ZAINTERESOWAŃ

Stawiając to pytanie uwzględniamy częste opinie, że określanie dokładne treści pojęć, którymi się posługujemy, nie ma większego zna­czenia praktycznego, że sprowadza się do rozważań akademi­ckich, czyli do manipulacji argumentami nie mającymi więk­szych walorów utylitarnych, a będących głównie intelektualną igraszką. Temu stanowisku we wszelkim kierowaniu ludzkimi działaniami trzeba mocno się przeciwstawić; dotyczy to także wychowania.Istnieje daleko idąca zależność między strukturą zadań (celów), które stawiamy sobie lub innym, a strukturą działań, mających do ich realizacji doprowadzić. W pracach nad psychologiczną analizą procesu wychowania autorka tego tomu formułuje tezę o izomorficznej zależności sytuacji wychowawczych od celu wychowawczego, któ­remu są podporządkowane i dla którego realizacji są one orga­nizowane.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *