//////

PRZEGLĄD PROWADZONYCH BADAŃ

Rozbieżności definicyjne dotyczące zainteresowań muszą odbijać się na dojrzałości i powszechności stosowanych me­tod ich poznawania.Już wcześniej cytowaliśmy krytyczną ocenę stanu narzędzi badawczych, jaką sformułował D. E. Super, doskonały znawca dorob­ku w tej dziedzinie w Stanach Zjednoczonych AP i Francji oiaz krajach związanych z nimi językiem. On także pisze: „.Badania, w dziedzinie nauki o człowieku nie osiągają nigdy doskonałości, gdyż ludzi nie można traktować jak świnki morskie, a używane narzędzia są zależne od wpływu osób Które je stosują, badacze zaś zdają się podlegać takiemu sa­memu naciskowi, jak i badani”.Badanie zainteresowań jest jednak koniecznością ze wzglę­dów praktycznych, jak i teoretycznych – i stąd stałe poszuki­wania mające na celu uczynić coraz doskonalszymi narzędzia badawcze.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *