//////

WYJŚCIE Z ZAŁOŻENIA

Wychodzi z założenia, że w strukturze psycho­logicznej projektu osobowości wychowanka, jaki stanowi cel wychowawczy, zawarte są założenia ukierunkowujące od­działywania pedagogiczne, zmierzające do osiągnięcia prze­widywanych projektem osobowości skutków. Jeżeli zatem celem jest kształtowanie takich struktur, w których na czoło wybija się oddziaływanie w sposób określony na emocje (np. gdy pragnie się wychować dziecko uczuciowo wrażliwe na otaczający świat), trzeba aktywizować jego procesy emocjo­nalne i odpowiednio je ukierunkowywać. Dobór przeto środ­ków i sposobów działania będzie zależny od tego celu i temu celowi przez to „pokrewny”.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *