This is default featured slide 1 title

This is default featured slide 2 title

This is default featured slide 3 title

This is default featured slide 4 title

This is default featured slide 5 title

Życie łatwiejsze i przyjemniejsze dzięki savoirvivre

Po to istnieje savoirvivre, by życie uczynić łatwiejszym i przy­jemniejszym, a nie by zamienić je w katorgę. Słyszało się od naszych babć, jak należy uczyć dziewczynki eleganckiego siedzenia przy po­siłku. A więc, łokcie blisko ciała, broń Boże wspierać je o

Żadna to odwaga i żadna rewolucja

Żadna to odwaga i żadna rewolucja odrzucać to, co czas we wczorajszym obyczaju uczynił dla nas niezrozumiałym i niemądrym. A są takie sytuacje! Tak było zawsze: w miarę jak się zmieniało społe­czeństwo, zmieniały się (z opóźnieniem!) reguły zachowania. Załamy­wanie rąk,

Moda na powitanie

Ostatnio są w modzie powitania z całuskami. Robi się to (bez, broń Boże, efektów akustycznych) następująco: kierujemy usta w kierun­ku ucha osoby spotkanej (i tym razem nie zwracając uwagi na wiek i płeć), ale bez przywierania wargami do czyjejś twarzy. Można

Przedstawiając się…

Wreszcie, przedstawiając, używamy banalnej formułki: „To pan Grzymisław Wiercipiętek (wskazujemy dyskretnym ruchem ręki, jeśli może być wątpliwość, o kogo chodzi), a to Jurek Poniedzielski”. Można mniej zobowiązująco: „Poznajcie się, panowie” i wtedy wolno już no­wemu popędzić do przodu z wyciągniętą ręką

Towarzystwo

Dobrze więc jest zaraz na początku towarzystwo nieco rozruszać, dorzucając do obowiązkowych formułek jakąś drobną wiadomość o którejś ze stron (bo przecież przedstawia­my obie!), ubraną w żartobliwą formę. Dawniej dodawano jeszcze tytuły. Dzisiaj poszło to w niepamięć, ku smutkowi niektórych właścicieli.

Maksymalna ostrożność

Może ktoś dojść do wniosku, że radzę szanownym Czytelnikom, by podchodzili do nowo poznanych ludzi jak pies do jeża, czyli z maksymalną ostrożnością. Wręcz przeciwnie! Trzeba pamiętać, że nasza twarz, spojrzenia i gesty są jakby poza kontrolą przecież nie obserwujemy

Osobniki bezpłciowe

Mamy tu przecież do czynienia jakby z osobnikami bez­płciowymi, których wyróżnianie w ten sposób jest wręcz niewskazane. Oglądamy regularnie przy okazji przyznawania orderów, mianowań na katedry, do ministerialnych gabinetów i za stoły sędziowskie, poucza­jącą szkołę dobrych manier w wykonaniu prezydenta

Zdezaktualizowane formułki

Formułki się zdezaktualizowały, ale potrzeby nie. I dzisiaj musi­my się czasem zabezpieczać przed narzucanymi znajomościami, szczególnie gdy podejrzewamy interesowność. Najczęściej spotyka­ny sposób wymanewrowania niechcianego „przyjaciela” to mnoże­nie trudności: „mam pilne prace, siedzę do północy, wyjeżdżam, nie bardzo wiem, kiedy…” Jeśli

Czas na rozmowy i rozrywkę

Po to wyznaczo­no terminy, by dobrze sobie zaplanować czas na rozmowy i rozrywkę. A że właśnie podrywamy uroczą blondynkę? Instruktaż co robić mo­że być w tej sprawie różny i przyjdzie czas na takie wyjaśnienia. Zresztą, każdy donżuan ma swoje wypróbowane

Sprawy intymne

Sprawy intymne, to wiadomo, ale jeśli padnie pytanie „gdzie pan pracuje?”, czy to jest już za dużo? Prze­cież to żadna tajemnica, wszyscy zebrani na tym przyjęciu wiedzą, gdzie kto pracuje. Z drugiej strony jednak co ją to obchodzi? Wielu ludzi

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)